Specijalistički ortodontski pregled sa analizom

3.000din.

Reparatura ortodontskog aparata

3.000din.

Aktivni aparat

26.000din.

Funkcionalni aparat

39.000din.

Fiksni ortodontski aparat (po vilici)

59.000din. 

Estetski fiksni ortodontski aparat (po vilici)

82.000din.

Samoligirajući fiksni ortodontski aparat (po vilici)

77.000din.

Estetski samoligirajući ortodontski aparat (po vilici)

88.000din.

Hyrax

18.000din.

Palatal bar. / Lingvalni luk
*na cenu fiksnog aparata se dodaje cena Hyraxa, Palatal bara i/ili Lingvalnog luka

7.000din.