Specijalistički ortodontski pregled sa analizom

2950din.

Reparatura ortodontskog aparata

2950din.

Aktivni aparat

26000din.

Funkcionalni aparat

39000din.

Fiksni ortodontski aparat (po vilici)

59000din.

Estetski fiksni ortodontski aparat (po vilici)

82000din.

Samoligirajući fiksni ortodontski aparat (po vilici)

77000din.

Estetski samoligirajući ortodontski aparat (po vilici)

88000din.

Hyrax

18000din.

Palatal bar / Lingvalni luk
*na cenu fiksnog aparata se dodaje cena Hyraxa, Palatal bara i/ili Lingvalnog luka

7000din.