Vađenje zuba

2.000din.

Komplikovano vađenje zuba

3.000din.

Drenaža apscesa

1.000din.

Terapija alveolitisa

2.000din.

Terapija produženog krvarenja

2.000din.

Terapija oroantralne komunikacije

2.000din.

Plastika (hirurško zatvaranje) sinusa

10.000din.

Frenektomija

6.000din.

Uklanjanje pokretnog alveolarnog grebena

6.000din.

Hirurško vađenje zaostalog korena

6.000din.

Uklanjanje fibroznog tubera

10.000din.

Uklanjanje mucocoelae

10.000din.

Produbljivanje forniksa

10.000din.

Nivelacija alveolarnog grebena

12.000din.

Hirurško vađenje zuba (umnjaka)

         12.000din.

Uklanjanje ciste (apikotomia) jednog korena

12.000din.

Augmentacija alveolarnog grebena

15.000din.

Sinus lift
*Augmentacija i sinus lift- posebno se naplaćuju veštačka kost i membrana 200-500€.

25.000din.