Vađenje zuba

1850din.

Komplikovano vađenje zuba

2850din.

Drenaža apscesa

950din.

Terapija alveolitisa

1950din.

Terapija produženog krvarenja

1950din.

Terapija oroantralne komunikacije

1950din.

Plastika (hirurško zatvaranje) sinusa

9950din.

Frenektomija

5950din.

Uklanjanje pokretnog alveolarnog grebena

5950din.

Hirurško vađenje zaostalog korena

5950din.

Uklanjanje fibroznog tubera

9950din.

Uklanjanje mucocoelae

9950din.

Produbljivanje forniksa

9950din.

Nivelacija alveolarnog grebena

11850din.

Hirurško vađenje zuba (umnjaka)

11850din.

Uklanjanje ciste (apikotomia) jednog korena

11850din.

Augmentacija alveolarnog grebena

14850din.

Sinus lift
*Augmentacija i sinus lift- posebno se naplaćuju veštačka kost i membrana 200-500€

24850din.